Powered by Blogger.

Rock ဂစ္တာတီးနည္း (ညီညီေထြး)


စာေရးသူ - ညီညီေထြး
စာအုပ္အမည္ - Rock ဂစ္တာတီးနည္း
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား - PDF
Download + Prewiew Docs

ဆရာလြက္ အဂၤလိပ္စာေရးနည္း


စာေရးသူ - ဦးေအာင္ဟိန္းေက်ာ္
စာအုပ္အမည္ - ဆရာလြက္ အဂၤလိပ္စာေရးနည္း
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား - PDF
Download + Prewiew Docs

အဂၤလိပ္သဒၵါ (အပိုင္း-၂) (ဆရာဦးသိန္းလြင္)


စာေရးသူ - ဆရာဦးသိန္းလြင္

စာအုပ္အမည္ - အဂၤလိပ္သဒၵါ (အပိုင္း-၂)
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား - PDF
Download + Prewiew Docs

အဂၤလိပ္သဒၵါ (အပိုင္း-၁) (ဦးသိန္းလြင္)


စာေရးသူ - ဆရာဦးသိန္းလြင္
စာအုပ္အမည္ - အဂၤလိပ္သဒၵါ (အပိုင္း-၁)
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား - PDF
Download + Prewiew Docs

အေျခခံ အဂၤလိပ္စာေမးခြန္းမ်ား


စာေရးသူ - ဦးအဂၢ (ေတာင္ငူ)
စာအုပ္အမည္ -အေျခခံ အဂၤလိပ္စာေမးခြန္းမ်ား
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား - PDF
Download + Prewiew Docs

အေျခခံကီးဘုတ္တီးနည္း


စာေရးသူ -ခိုင္ေက်ာ္
စာအုပ္အမည္ -အေျခခံကီးဘုတ္တီးနည္း
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား - PDF
Download + Prewiew Docs

အမ်ားသံုး အဂၤလိပ္စကားေျပာ (၁၀၀၀)


စာေရးသူ -
စာအုပ္အမည္ - အမ်ားသံုး အဂၤလိပ္စကားေျပာ (၁၀၀၀)
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား - PDF
Download + Prewiew Docs

အဂၤလိပ္သဒၵါျဖတ္လမ္း


စာေရးသူ - ပီမိုးနင္း
စာအုပ္အမည္ - အဂၤလိပ္သဒၵါျဖတ္လမ္း
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား - PDF
Download + Prewiew Docs

လိုရင္းတိုရွင္း ကိုရီးယားစကားေျပာ


စာေရးသူ - တင္ေမာ္ဓာတု
စာအုပ္အမည္ -လိုရင္းတိုရွင္း ကိုရီးယားစကားေျပာ
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား - PDF
Download + Prewiew Docs

မ်က္လွည့္ျပနည္း (၁၀၀)


စာေရးသူ - စေကၠာမ
စာအုပ္အမည္ -မ်က္လွည့္ျပနည္း (၁၀၀)
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား - PDF
Download + Prewiew Docs

စြဲမက္ေအာင္ေရးမယ္ေျပာမယ္


စာေရးသူ - ေရႊမင္း၀န္ဦးဘုန္းျမင့္
စာအုပ္အမည္ - စြဲမက္ေအာင္ေရးမယ္ေျပာမယ္
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား - PDF
Download + Prewiew Docs

ငါးဘာသာစကားေျပာနည္း


စာေရးသူ - ေဒါက္တာမ်ိဳးေအာင္
စာအုပ္အမည္ - ငါးဘာသာစကားေျပာနည္း
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား - PDF
Download + Prewiew Docs

ခရီးသြား အဂၤလိပ္စာေရးနည္း


စာေရးသူ -
စာအုပ္အမည္ - ခရီးသြား အဂၤလိပ္စာေရးနည္း
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား - PDF
Download + Prewiew Docs

ခရီးသြား အဂၤလိပ္စကားေျပာ


စာေရးသူ - သင္းသင္းႏိုင္
စာအုပ္အမည္ -ခရီးသြား အဂၤလိပ္စကားေျပာ
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား - PDF
Download + Prewiew Docs

ကုမၸဏီအင္တာဗ်ဴး


စာေရးသူ -ေမာင္ေမာင္ျမင့္သိန္း (စက္မႈ႔တကၠသိုလ္)
စာအုပ္အမည္ - ကုမၸဏီအင္တာဗ်ဴး
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား - PDF
Download + Prewiew Docs

ကတ္သီးကတ္သတ္ အဂၤလိပ္ စကားလံုးမ်ားစာေရးသူ - တာရာမင္းေ၀
စာအုပ္အမည္ - ကတ္သီးကတ္သတ္ အဂၤလိပ္ စကားလံုးမ်ား
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား - PDF
Download + Prewiew Docs

၀င္းဒိုးတင္နည္း (မိုးထက္ျမင့္)


စာေရးသူ -မိုးထက္ျမင့္
စာအုပ္အမည္ -၀င္းဒိုးတင္နည္း
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား - PDF
Download + Prewiew Docs

အင္တာနက္လံုၿခံဳေရး


စာေရးသူ - မ်ိဳးသူရ
စာအုပ္အမည္ - အင္တာနက္လံုၿခံဳေရး
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား - PDF
Download + Prewiew Docs

၂၀၁၃ ရာသီခြင္ေဟာစာတမ္းစာအုပ္(ၿပိႆရာသီ)

၂၀၁၃ ရာသီခြင္ေဟာစာတမ္းစာအုပ္(ကန္ရာသီ)

၂၀၁၃ ရာသီခြင္ေဟာစာတမ္းစာအုပ္(မိန္ရာသီ)

၂၀၁၃ ရာသီခြင္ေဟာစာတမ္းစာအုပ္(ဓႏုရာသီ)

၂၀၁၃ ရာသီခြင္ေဟာစာတမ္းစာအုပ္(တူရာသီ)

၂၀၁၃ ရာသီခြင္ေဟာစာတမ္းစာအုပ္(သိဟ္ရာသီ)

၂၀၁၃ ရာသီခြင္ေဟာစာတမ္းစာအုပ္(ၿဗိစၦာရာသီ)

၂၀၁၃ ရာသီခြင္ေဟာစာတမ္းစာအုပ္(မကာရရာသီ)

၂၀၁၃ ရာသီခြင္ေဟာစာတမ္းစာအုပ္(ကရကဋ္ရာသီ)

၂၀၁၃ ရာသီခြင္ေဟာစာတမ္းစာအုပ္(မိႆရာသီ)

၂၀၁၃ ရာသီခြင္ေဟာစာတမ္းစာအုပ္မ်ား(ကုမ္ရာသီ)

(၂၀၁၃) ရာသီခြင္ေဟာစာတမ္း (ေမထုန္)

ညိႈ႕မဂၢဇင္း (အမွတ္-၁၊ ၂၀၁၂၊ ဒီဇင္ဘာလ)

စာအုပ္အမည္ - ညိႈ႕မဂၢဇင္း (အမွတ္-၁၊ ၂၀၁၂၊ ဒီဇင္ဘာလ)
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား - PDF
Download + Prewiew Docs

၀ိဇၨာမ်က္လံုးတားေရာ့ေဟာကိန္းမ်ား (စေန)

ဆရာအမည္ - ဆရာဇင္ေယာ္နီ
စာအုပ္အမည္ - ၀ိဇၨာမ်က္လံုးတားေရာ့ေဟာကိန္းမ်ား
ေန႔သား - စေနသားသမီးမ်ားအတြက္
ေဒါင္းေလာ့ - MEDIAFIRE
အြန္လိုင္းတြင္ဖတ္ရန္ - GOOGLE READER

၀ိဇၨာမ်က္လံုး တားေရာ့ေဟာကိန္းမ်ား (ၾကာသပေတး)

ဆရာအမည္ - ဆရာဇင္ေယာ္နီ
စာအုပ္အမည္ - ၀ိဇၨာမ်က္လံုးတားေရာ့ေဟာကိန္းမ်ား
ေန႔သား - ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ားအတြက္
ေဒါင္းေလာ့ - MEDIAFIRE
အြန္လိုင္းတြင္ဖတ္ရန္ - GOOGLE READER

၀ိဇၨာမ်က္လံုးတားေရာ့ေဟာကိန္းမ်ား (ေသာၾကာ)

ဆရာအမည္ - ဆရာဇင္ေယာ္နီ
စာအုပ္အမည္ - ၀ိဇၨာမ်က္လံုးတားေရာ့ေဟာကိန္းမ်ား
ေန႔သား - ေသာၾကာသားသမီးမ်ားအတြက္
ေဒါင္းေလာ့ - MEDIAFIRE
အြန္လိုင္းတြင္ဖတ္ရန္ - GOOGLE READER

၀ိဇၨာမ်က္လံုးတားေရာ့ေဟာကိန္းမ်ား ( ဗုဒၶဟူး )

ဆရာအမည္ - ဆရာဇင္ေယာ္နီ
စာအုပ္အမည္ - ၀ိဇၨာမ်က္လံုးတားေရာ့ေဟာကိန္းမ်ား
ေန႔သား - ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားအတြက္
ေဒါင္းေလာ့ - MEDIAFIRE
အြန္လိုင္းတြင္ဖတ္ရန္ - GOOGLE READER

၀ိဇၨာမ်က္လံုးတားေရာ့ ေဟာကိန္းမ်ား (အဂၤါ)

ဆရာအမည္ - ဆရာဇင္ေယာ္နီ
စာအုပ္အမည္ - ၀ိဇၨာမ်က္လံုးတားေရာ့ေဟာကိန္းမ်ား
ေန႔သား - အဂၤါသားသမီးမ်ားအတြက္
ေဒါင္းေလာ့ - MEDIAFIRE
အြန္လိုင္းတြင္ဖတ္ရန္ - GOOGLE READER

၀ိဇၨာမ်က္လံုးတားေရာ့ေဟာကိန္းမ်ား (တနလၤာသားသမီးမ်ား)

ဆရာအမည္ - ဆရာဇင္ေယာ္နီ
စာအုပ္အမည္ - ၀ိဇၨာမ်က္လံုးတားေရာ့ေဟာကိန္းမ်ား
ေန႔သား - တနလၤာသားသမီးမ်ားအတြက္
ေဒါင္းေလာ့ - MEDIAFIRE
အြန္လိုင္းတြင္ဖတ္ရန္ - GOOGLE READER

၀ိဇၨာမ်က္လံုး တားေရာ့ေဟာကိန္းမ်ား (တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား)


ဆရာအမည္ - ဆရာဇင္ေယာ္နီ
စာအုပ္အမည္ - ၀ိဇၨာမ်က္လံုးတားေရာ့ေဟာကိန္းမ်ား
ေန႔သား - တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားအတြက္
ေဒါင္းေလာ့ - MEDIAFIRE
အြန္လိုင္းတြင္ဖတ္ရန္ - GOOGLE READER

သူႀကီးေဂဇက္သတင္းစာေဟာင္းမ်ား (၇၇)ေစာင္

သူႀကီးေဂဇက္ သတင္းစာေဟာင္းမ်ား အားလံုး စုစုေပါင္း (၇၂) ေစာင္တိတိ ျပန္လည္ တင္ေပးထားပါတယ္။ လိုခ်င္သူမ်ား ဒီမွာ ႏွိတ္၍ ရယူႏိုင္ၾကပါသည္။


၊ ၁၀ ၊ ၁၁၁၂၁၃ ၊ ၁၄ ၊ ၁၅၁၆၁၇၁၈၁၉၂၀၂၁၂၂၂၃၂၄၂၅၂၆၂၇၂၈၂၉၃၀၃၁၃၂၃၃၃၄၃၅၃၆၃၇၃၈၃၉၄၀၄၁၄၂၄၃၄၄၄၅၄၆၄၇၄၈၄၉၅၀၅၁၅၂၅၃၅၄၅၅၅၆၅၇၅၈၅၉၆၀၆၁၆၂၆၃၆၄၆၅၆၆၆၇၆၈၆၉၇၀ ၊  ၇၁၇၂၇၃၇၄၇၅၇၆၇၇၇၈၇၉

စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန ့ထုတ္ အလင္းတန္း ဂ်ာနယ္

စာအုပ္အမည္ - 220912 (2) စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန ့ထုတ္ အလင္းတန္း ဂ်ာနယ္
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား - PDF
Download + Prewiew Docs

စက္တင္ဘာ (၂၀)ရက္ေန ့ထုတ္ PopularNews

စာအုပ္အမည္ - 220912 (9)စက္တင္ဘာ (၂၀)ရက္ေန ့ထုတ္ PopularNews
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား - PDF
Download + Prewiew Docs

စက္တင္ဘာလ 12 ရက္ေန ့ထုတ္ Hot News Weekly ဂ်ာနယ္

စာအုပ္အမည္ - 220912 (1) စက္တင္ဘာလ 12 ရက္ေန ့ထုတ္ Hot News Weekly ဂ်ာနယ္
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား - PDF
Download + Prewiew Docs

စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔ထုတ္ First Eleven Sports Journal

စာအုပ္အမည္ - 220912 (6) စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔ထုတ္ First Eleven Sports Journal
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား - PDF
Download + Prewiew Docs

စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန ့ထုတ္ Venus News Weekly

စာအုပ္အမည္ - 220912 (5) စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန ့ထုတ္ Venus News Weekly
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား - PDF
Download + Prewiew Docs

စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔ထုတ္ အလင္းတန္း ဂ်ာနယ္

စာအုပ္အမည္ - 220912 (3) စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔ထုတ္ အလင္းတန္း ဂ်ာနယ္
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား - PDF
Download + Prewiew Docs

စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔ထုတ္ First Eleven Sports Journal

စာအုပ္အမည္ - 220912 (7) စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔ထုတ္ First Eleven Sports Journal
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား - PDF
Download + Prewiew Docs

စက္တင္ဘာ (၂၀)ရက္ေန ့ထုတ္ PopularNews

စာအုပ္အမည္ - 220912 (9)စက္တင္ဘာ (၂၀)ရက္ေန ့ထုတ္ PopularNews
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား - PDF
Download + Prewiew Docs

စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္ေန႔ထုတ္ Premier Eleven Sports Journal

စာအုပ္အမည္ - 220912 (12) စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္ေန႔ထုတ္ Premier Eleven Sports Journal
 ဖိုင္အမ်ိဳးအစား - PDF
Download + Prewiew Docs

စက္တင္ဘာလ (၆)ရက္ေန ့ထုတ္ ေပၚျပဴလာဂ်ာနယ္

စာအုပ္အမည္ - 220912 (10) စက္တင္ဘာလ (၆)ရက္ေန ့ထုတ္ ေပၚျပဴလာဂ်ာနယ္
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား - PDF
Download + Prewiew Docs

စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္ေန ့ထုတ္ Flower News Journal

စာအုပ္အမည္ - 220912 (8) စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္ေန ့ထုတ္ Flower News Journal
ဖိုင္အမ်ိဳးအစား - PDF
Download + Prewiew Docs